Gobidagonj upazila către Kamorpur Bazar | Autostrada Dhaka Rangpur 2019. Gobidagonj upazila Gaibandha până la Katakhali bazar-Kamorpur bazar. Astfel vei găsi
upazila parishad karjaloy, gobindaganj,
Gobindogonj Bazar,
Liceul Gobindogonj mai mult,
Liceul Gobindogonj,
Secția de poliție Gobindogonj,
TNT drum Gobindogonj,
Boalia Ekota Para,
Complexul de sănătate Gobindaganj Upazila,
Școala de modele Gobindaganj Pouro,
Colegiul de fete Gobindogonj,
Futani Bazar,
boalia gobidagonj,
katakhali Gobindogonj,
Baluahat Gobindogonj,
Balua Bazar Gobindagonj,
Școala de model KG clasic,
Școala primară Chandipur,
Chak Shibpur,
Chak Sinhadanga,
Gopinathpur Gobindagonj,
Kalitola Bazar,
Durgapur kalitola,
Oprirea autobuzului Komarpur,
Komorpur Gobindagonj.
#GobindaganjUpazila
#GobindogonjGaibandha
# DhakaRangpur4Lane

source